Home

Abdij

Religieus Centrum


Juridische structuur van de ordeDe benedictijnen vormen geen orde die een structurele eenheid vertoont zoals bijvoorbeeld de Jezu´eten. Aan het hoofd van de SociŰteit van Jezus staat een Pater-Generaal en van hem hangen de Provinciale Oversten af. De oversten van de benedictijnerkloosters (abt of prior) kiezen zelf de Abt-Primaat die de Benedictijnse Confederatie vertegenwoordigt naar buiten en die een belangrijke morele invloed kan hebben. Maar juridisch heeft hij minder macht over de monniken dan de Presidenten van de 21 benedictijnse Congregaties die de Confederatie van de Orde van Sint-Benedictus vormen.

Benedictijnse Congregaties

Het ontstaan van Congregaties is dikwijls te verklaren door historische omstandigheden of door de groepering van een aantal kloosters uit een bepaald land. Maar ook in een Congregatie geldt de regel dat de autonomie van een klooster voorrang krijgt. Hoewel elke President van een Congregatie "hogere overste" is, heeft hij over het algemeen minder macht over de monniken dan de abt of conventuele prior die overste is van een bepaald huis. Daarin ligt de originaliteit en de kracht en soms ook de zwakheid van de benedictijnenorde. Historisch gezien bestonden de kloosters van de benedictijnen vˇˇr de Congregaties. Door de omstandigheden werden de kloosters er toe gebracht Congregaties te vormen. En de Congregaties zelf zijn ouder dan de Benedictijnse Confederatie. Deze werd pas in 1893 opgericht door paus Leo XIII. Onze abdij behoort tot de Congregatie van Subiaco.