Home

Abdij

Religieus Centrum


 

Van Schaapstal tot Kerststal

 In de abdijkerk van Dendermonde
van de adventstijd tot Driekoningen

Van bij het begin van de advent staat er een STAL in de abdijkerk.
Het is een stal met alléén beelden van herders en schapen.
Ook Johannes de Doper staat in de buurt verwijzend naar de stal.

Dit heeft een diepe betekenis: de stal verbeeldt het waken,
het wachten, het verwachten, het verlangend uitzien naar de komst van de Heer. De herders roepen het beeld van geborgenheid op. De beide beelden: VERWACHTEN en GEBORGEN ZIJN herbergen de boodschap van de Advent. Wie kan (ver-)wachten, weet zich meer en meer geborgen bij God.

Tegen Kerstmis wordt de herdersstal een volledige kerststal met de heilige Familie, engelen en herders en koningen. Op die dag wordt de herdersstal de kerststal, die het mysterie van Gods’ menswording zichtbaar maakt.

Dit jaar is de achtergrond van de herdersstal een panorama op doek van 8,5 meter lang op 3 meter hoog, met Kempense hoeves en Bruegellandschappen. Het prachtige beeld van Johannes de Doper wijst de weg naar de stal. (Zie afbeelding.)

Elke zondag van de advent komt een bezinningstekst en een waakvlammetje dichter  bij de stal. Deze opstelling blijft staan van 25 november 2018 tot 6 januari 2018. De abdijkerk is open van 8.30 u tot 12.00 u en van 14.00 u tot 18.00 u.

Iedereen is welkom om deze uitbeelding van de verwachting tot de geboorte en de aanbidding te komen bewonderen. Voor inlichtingen kunt u steeds bellen naar nr. 052/33 87 86, mailen info@abdijdendermonde.be of via www.abdijdendermonde.be.

Iedereen welkom om te kijken, te bezinnen, tot rust te komen….

 

Designed and hosted by Orion Productions