Home

Abdij

Religieus CentrumKunstvolle doopschelp


Een blijvende herinnering... 
waarin de doopnaam, familienaam,
met datum v/h doopsel is ingegrift
!


Doopschelpjes


Het Liturgisch Kunstapostolaat (L.K.D.-Abdij Dendermonde) heeft een Doopschelp laten ontwerpen Met varianten in koper,zilver of witkleurig.
Dit met de bedoeling een blijvend aandenken te hebben voor het doopsel. Hierbij is het mogelijk om de doopnaam en de datum van het kindje bovenaan op te schrijven of eventueel met de computer aan te brengen.

Eventueel kan men deze doopschelp aan de muur van de huiskamer bevestigen opdat deze voor iedereen zichtbaar zou zijn. In de schelp is ook een duif bevestigd,het symbool bij uitstek van de Heilige Geest De doopschelp is ook keurig in een witkleurig doosje verpakt, waarbij de schelp zelf toch nog heel goed zichtbaar blijft. Onderaan het doosje heeft men ook voldoende plaats om de naam van de parochiekerk te vermelden.

De bedoeling van deze doopschelp is om het sacrament van het Doopsel blijvend in de aandacht van de huiskring te brengen,omdat men hierdoor opgenomen is in de grote kerkgemeenschap. Als deze doopschaal een ereplaats krijgt in de huiskamer, kan men vol fierheid zeggen:"Daar is mijn kindje mee gedoopt". En ook het kan dit later meedelen aan zijn eigen kinderen. Op deze wijze komt het doopsacrament dan ook spontaan meer ter sprake, wat onze eigenlijke bedoeling is. Daarom moet de doopschaal kunstvol zijn,niet in het minst vanwege de diepere syboliek.

Het is niet de bedoeling dat de parochie deze doopschaal gratis zou wegschenken, vermits deze toch 14,50 € za kosten. Maar wel dat de ouders, de peter of meter deze spontaan en vrijblijvend zouden aankopen: daaruit moet ook hun diepere verbondenheid blijken met dit gelovig gegeven, anders heeft het weinig zin.Natuurlijk kunnen ook de parochies zelf hiertoe het initiatief nemen, wat hun volledig vrijstaat.