Home

Abdij

Religieus CentrumDagorde & Opendeur

Dagorde

Volgens de Regel van Sint-Benedictus mag niets boven het werk Gods gesteld worden (RB 43,3). Onze gemeenschap komt 4 maal per dag samen om God te loven.

Op zon- en feestdagen zingen wij het morgengebed te 7u15, de conventsmis te 9u30, het middagofficie te 12u15 en de vespers te 18 uur. De Lezingendienst en Completen worden te 20 uur gebeden. Op de hoogdagen wordt de conventsmis meestal te 11u30 gevierd; zij wordt dan verzorgd door een koor. Op de gewone zondagen is er ook een gelezen eucharistieviering te 11u30.

Op gewone weekdagen zingen wij het morgengebed om 7u15 en de conventsmis te 8u30, het middagofficie te 12u15, de vespers te 18u en de Lezingendienst en Completen te 20 uur.

De conventsmis en de vespers worden gregoriaans gezongen. De andere officies gebeuren in het Nederlands.

Opendeurdag

Elk jaar houden wij op Pinkstermaandag vanaf 14 uur opendeur. De rondleidingen worden besloten met de vespers te 18 uur.