Kaarsen voor priesters, diakens
en kloosterlingen.
Wijdingen, aanstellingen en jubilea.Beste,

Op deze pagina vindt u een overzicht van diverse kaarsen die kunnen dienen
voor de liturgie van de wijding van religieuzen (priesters, diakens en kloosterlingen).
Dit zowel voor hun wijding, aanstelling als voor jubilea.
Bij dubbelklik op de afbeelding van de kaars, wordt de afbeelding uitvergroot.

Al deze kaarsen zijn verkrijgbaar bij :

Liturgisch Centrum - Abdij Dendermonde
Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, Tel. 052 33 87 86, info@abdijdendermonde.be

Kaars Priesterjubileum
h. 30 cm x b. 8 cm

Kaars Priester-thema 1
kan gepersonaliseerd worden
h. 30 cm x b. 8 cm

Kaars Priester-thema 2,
gepersonaliseerd jubileum.
h. 30 cm x b. 8 cm
Kaars Diaken-thema
kan gepersonaliseerd worden
h. 45 cm x 8 cm