Kaarsen voor huwelijksjubilea
Beste,

Op deze pagina vindt u een overzicht van diverse kaarsen voor
huwelijksjubilea.
Voor kaarsen voor jubilea voor priester-, klooster- en diakenwijdingen kijkt u
beter op de pagina voor priesters, kloosterlingen en diakens.
Bij dubbelklik op de afbeelding van de kaars, wordt de afbeelding uitvergroot.

Al deze kaarsen zijn verkrijgbaar bij :

Liturgisch Centrum - Abdij Dendermonde
Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, Tel. 052 33 87 86, info@abdijdendermonde.be

Huwelijksjubileumkaars 1
h. 30 cm x 10 cm

Huwelijkskaarsjubileum 2
h. 30 cm x 10 cm

Huwelijksjubileumkaars 3
h. 40 cm x 8 cm


Huwelijksjubileumkaars 4
h. 20 cm x 15 cm x 8 cm