Home

Abdij

Religieus CentrumVieringen van de
Goede Week en Pasen


Gij zoekt Jezus de Nazarener, die gekruisigd is.
Hij is verrezen. Hij is niet hier.
(Mc. 16,6)De 'Verrezen Man van Smarten'.
Abdijkerk, Dendermonde.De Abt en de Abdijgemeenschap nodigen U en Uw familie graag uit om samen met hen de vieringen van de Goede Week en Pasen mee te beleven.


Palmzondag 25 maart:

9.30 u : Palmwijding - Passie van de Heer - Abbatiale eucharistieviering.
11.30 u : Eucharistieviering.
18.00 u : Gregoriaanse Vespers.


Witte Donderdag 29 maart:


19.00 u : Herdenking van het Laatste Avondmaal - Abbatiale
jjjjjjjjjjjjjjj
eucharistieviering - Aanbidding van het Allerheiligste.


Goede Vrijdag 30 maart:

15.00 u : Kruisweg.
19.00 u : Liturgisch viering van het Kruismysterie.


Stille Zaterdag 31 maart:

21.00 u : Paaswake opgeluisterd door het abdijkoor
...... ...... Abbatiale Eucharistieviering
...............

Pasen 1 april:


9.30 u : Eucharistieviering.
11.30 u : Abbatiale eucharistieviering opgeluisterd door het koor
ddddddd" de Minnezangers " uit Zele.
18.00 u : Gregoriaanse Vespers.


Paasmaandag 2 april:

9.30 u : Conventmis.
18.00 u : Gregoriaanse Vespers.

In de abdij is er elke dag mogelijkheid tot individuele biecht.De Abt en de Abdijgemeenschap wensen U allen
een Zalig Paasfeest en delen met U in de vreugde
om de Verrezen Heer.