home

religieus centrum

abdij

abdijbier

abdijwijnVieringen van de
Goede Week en Pasen


Gij zoekt Jezus de Nazarener, die gekruisigd is.
Hij is verrezen. Hij is niet hier.
(Mc. 16,6)De 'Verrezen Man van Smarten'.
Abdijkerk, Dendermonde.De Abt en de Abdijgemeenschap nodigen U en Uw familie graag uit om samen met hen de vieringen van de Goede Week en Pasen te beleven.


Palmzondag 9 april :

9.30 u : Palmwijding - Passie van de Heer - Abbatiale eucharistieviering.
11.30 u : Eucharistieviering.
18.00 u : Gregoriaanse Vespers.


Witte Donderdag 13 april :


19.00 u : Herdenking van het Laatste Avondmaal - Abbatiale
jjjjjjjjjjjjjjj
eucharistieviering - Aanbidding van het Allerheiligste.


Goede Vrijdag 14 april :

15.00 u : Kruisweg.
19.00 u : Liturgisch viering van het Kruismysterie.


Stille Zaterdag 15 april :

21.00 u : Paaswake opgeluisterd door het abdijkoor
...... ...... Abbatiale Eucharistieviering
...............

Pasen 16 april :


9.30 u : Eucharistieviering.
11.30 u : Abbatiale eucharistieviering opgeluisterd door het koor
ddddddd" de Minnezangers " uit Zele.
18.00 u : Gregoriaanse Vespers.


Paasmaandag 17 april :

9.30 u : Conventmis.
18.00 u : Gregoriaanse Vespers.

In de abdij is er elke dag mogelijkheid tot individuele biecht.De Abt en de Abdijgemeenschap wensen U allen
een Zalig Paasfeest en delen met U in de vreugde
om de Verrezen Heer.

 

Designed and hosted by Orion Productions