PaaskaarsenE01
E02
E03
PK04
PK05
PK06
PK07


kgr
cm
Eenv
Liturgisch
E
PK
1 60
€ 69,00
2 60
€ 92.50
€ 106.50
2 80
€ 92.50
€ 106.50
2 110
€ 92.50
€ 106.50
3 90
€ 121,00
€ 135.50
3 115
€ 121,00
€ 135.50
4 100
€ 146,00
€ 159.50
4 120
€ 146,00
€ 159.50
5 100
€ 175.50
€ 189.00
5 120
€ 175.50
€ 189.00
6 100
€ 200.50
€ 213.00
6 120
€ 200.50
€ 213.00
7 100
€ 227.50
€ 238.00
7 120
€ 227.50
€ 238.00
10 120
€ 304.00
€ 316.50


Gewicht
Afmetingen
2 kg
80 cm x 7 cm
3 kg
80 cm x 8 cm
4 kg
100 cm x 8 cm
5 kg
120 cm x 9 cm

BESTELFORMULIER

Naam:
Straat en Nr
Postcode en Gemeente:
E-mail:
Nummer kaars:
Hoogte:
Gewicht in kgr:
Pinmaat in cm :
Factuur:
Ja Neen
Factuuradres :
(indien anders dan besteller)
Eventuele Opmerking :

De kaarsen dienen afgehaald in het Liturgisch Centrum

Indien u problemen ondervindt met het verzenden van het formulier
mag u de gevraagde gegevens ook doormailen naar :
info@abdijdendermonde.be