Home

Abdij

Religieus CentrumIn schola Verbi
Publicaties door Abt Roger De Coster

De reeks "In schola Verbi" heeft als bedoeling een voorstelling te geven van de monastieke auteurs en hun typische manier van denken.

Deel 1 behandelt de Merovingertijd; deel 2 de Karolingertijd; deel 3 de 10e-11e eeuw.

Elk deel bestaat uit een voorstelling van de auteurs in hun tijd
(vet gedrukt), (= nr 1; bij deel 1 : A bij deel 2; bij deel 3: ABC)
en vertaalde teksten (=de overige nummers).


Deel 1 : Merovingertijd
   
A/1 Benedictus en Gregorius de Grote, 167p.
A/2 Teksten van Gregorius de Grote, 126p.
   
B/1 Ierse en Angelsaksische monniken, 101p.
B/2 Teksten van Ierse en Angelsaksische schrijvers, 146p.
B/3 Beda, Commentaar op de Jakobusbrief, Preek over de transfiguratie 49p.
B/4 Beda, Kerkgeschiedenis I-II, 98p.
B/5 Adomnan, Leven van Columba, 84p.
   
C/1 Monastieke visies in Gallië voor de intocht van de RB, 127p.
C/2 Teksten uit Lérins i, (Vita honoratus; Regel 4 Vaders; Tweede Regel vd Vaders; Faustus van Riez) 103p.
C/3 Teksten uit Lérins II (Vincentius; Eucherius; Porcarius; Regula orientalis; Derde Regel vd Vaders) 83p.
C/4 Caesarius van Arles en de monniken, 65p.
C/5 Leven van de Vaders uit de Jura, 52p.
(abt Romanus, Lupicinus, Eugendus)
C/6 Leven van Germanus van Auxerre, 26p.
C/7 Sculpicius Severus, Gallus of Dialogen, 59p.
C/8 Teksten uit Lérins III, 57 p. (Eucherius, Lof vd Woestijn / Vita Caesarius Arles).
C/9 Regel van Aurelianus; Tarnant; Ferriol; 58p.
   
D/1 Ierse bezieling op het vasteland, 177 p.
D/2 Columbanus van Luxeuil, (Regel; Brieven; Onderrichtingen), 127p.
D/3 Regel van Walbert, Regel van Donatus, 72p.
D/4

Wetti, Leven van Gallus; Passie van Placidus; Leven van Geertrui,
53p.

D/5 Leven van Wandregisil, Amandus, Bavo, 45p.
D/6 Leven van Pirminus; Pirminus Scarapsus; Leven van Amatus; Leven van Romaricus; Leven van Deicolus, 83p.
D/7 Leven van Eligius, 119 p.
   
E/1 De Angelsaksische bijdrage, 87p.
E/2 Uit de geschriften van Bonifatius, (preken-brieven), 80p.
E/3a Eigil, Leven van Sturmi + Brun Candidus, Leven van abt Eigil + Wilibald, Leven van Bonifatius, 90p.
E/4 Hugeburc, Leven van Willibald; Leven van Wunnibalde, 41p.
E/5 Leven van Lebuinus - Ludger, Leven van Gregorius van Utrecht - Alfried, Leven van Ludger, 49 p.
   
F/1 Verdere tocht door Gallië, 174p.
F/2 Adrevald, Venerandus, Baudonivia, Defensor, 69p.
F/3 Aldegondis, Waldetrudis, Madelgarius, Madelberta, 58p.
F/4 Hubertus, Berlindis, Landoald, 56p.
   
G/1 Ascetisch leven in het vroeg-middeleeuwse Italië, 89 p.
G/2 Uit de geschriften van Ambrosius Autpertus, 95 p.
G/3 Regel van Eugippius + Regel van Paulus en Stefanus, 70 p.
G/4 Jonas van Bobbio + Oudste gebruiken van Montecassino, 64p.
G/5 Cassiodorus, Inleiding tot de geestelijke wetenschap, 52p.
G/6 Ferrandus, Het leven van bisschop Fulgentius van Ruspe, +
Fulgentius van Ruspe, Aan Petrus: Over het geloof, 75p.
G/7a Hiëronymus, Leven van Paulus, Malchus, Hilarion, + Over illustere mannen, 127p.
G/8 Rufinus : Commentaar bij de geloofsbelijdenis, 48p.
G/9 Rufinus : Geschiedenis van de monniken in Egypte, 84p.
G/10 Paulinus van Nola: Enkele brieven, 78p.
   
H/1 Monniken in het Iberisch Visigotenrijk
H/2 Leander; Pactum; Isidorus van Sevilla, Regel, Sent. III, 79p.
H/3 Isidorus van Sevilla, Boek over de getallen, 22p.
H/4 Isidorus : Etymologie boek VII, 52p.
   
Deel 2 : De Karolingertijd
   
A Monastieke auteurs uit de Karolingertijd (2dl.) 413p.
B Rond de hervorming van Benedictus van Aniane; 61p.
C Smaragdus, Commentaar op de Regel, 206p.
D Smaragdus, De koninklijke weg, 49p.
E Smaragdus, De diadeem van de monniken, 134p.
F Alcuinus, Leven van Willibrord, Vedastus, Richarius, 56p.
G Alciunus, Deugden en ondeugden; belijdenis der zonden, brieven; gebedenboekje, 59p. - Commentaar op Apoc. 11-12; Uitleg van ps. 132-134; 80p.
H Angilbert van St-Riquier, Kerk van Centula; Adelhard van Corbie, Statuta 54p.
I Ardo, Leven van Benedictus van Aniane, 36p.
J Walafrid Strabo : Visioen van Wetti, Standbeeld van Tetricus; Leven van abt Otmar: Leven van Blathmac, Gedicht over Mammes; Verwoesting van Jeruzalem; 91p.
L Angelomus van Luxeuil, Commentaar op Genesis I-XI, 75p.
M Gottschalck; Over het Lichaam en Bloed des Heren; Over de predestinatie/; Ratramnus, Over de predestinatie/; Pascasius, Over het Lichaam en Bloed des Heren/ Lupus, Leven van Wigbert; Leven van Maximinus; Brieven, 149p.
N Rembert, Leven van Anskarius, 57p.
O Einhart, Translatie van Marcellinus en Petrus; De aanbidding van het Kruis; Brieven 1-32, 78p.
P Walafried Strabo, Leven van Gallus, 62p.
Q Rabanus Maurus, Onderricht van de geestelijken, 174p.
R Rabanus Maurus, De oblatie van knapen; Lofzangen over het H.Kruis; Commentaar op het boek Ruth, 113p.
S Kroniek van Fontanelle, 50p.
T Haimo van Auxerre, Preek over de transfiguratie, Commentaar op de brief aan de Romeinen, 188p.
U Hinkmar van Reims, De organisatie van het paleis; Het vermijden van ondeugden en beoefenen van deugden, 92p.
V Teksten uit Sankt-Gallen: Ratpert, Kloostergeschiedenis / Notker, Geschiedenis van Karel de Grote; Notities over illustere mensen / Iso, De wonderen van Sint-Otmar, 125p.
W Teksten van Paulus Diaconus, o.a. Geschiedenis van bisschoppen van Metz; Sermoen over h. Benedictus, Leven van Gregorius de Grote; enz. 66p.
X Hildemar van Corbie, Commentaar op de Regel van Benedictus (proloog; hfst. 1-4) 157p.
   
Deel 3 : De 10e - 11e eeuw
   
A De hervormingscentra, 243p.
B Monastieke figuren, 200p.
C De nieuwe gedachten, 162p.
D Spiritualiteit rond Cluny, 141p.
E Gewoonten van Fleury / Regularis Concordia, 83p.
F Ekkehart, Casus Sancti Galli, 75p.
G Herman de Lamme + Ademar van Chabannes: Chronicon, 75p.
H Rudolf Glaber, Geschiedenissen, 88p.
I Anselmus v. St-Remi, Kerkwijding van St-Remi; Adso van Montier, Antichrist; Abbo van St-Germain, Preken, 60p.
J Folcuinus, de abten van Lobbes; Leven van Gerard van Brogne; Balther, Leven van Fridolin, 90p.
K Andreas van Fleury, Leven van abt Gauzlin; Aimoin van Fleury, Leven van abt Abbo, 67p.
L Teksten uit Reichenau, I: Berno, Sermoen over Marcus + Hoe de advent vieren + leven van Meinrad; Purchart, Daden van abt Witigo; Herman de Lamme, Bertold, Kroniek van Herman de Lamme; XX., Wonderen van de evangelist Marcus,; XX., Het kostbaar Bloed van onze Heer,; XX., Leven van de Griek Symeon, 80p.
M Johannes van Fruttuaria, Levensordening / Johannes van Fécamp, Klacht over de uitersten + Klacht over de opgegeven rust + Oratio s. Ambrosii + Theologische belijdenis I-II; Gerbert van Aurillac, Brieven, 87p.
N Otloh van St. Emmeram, Over zijn bekoringen, Visioenen 1-4, 57p.
O Uit de geschriften van Petrus Damiani, I: Leven van s. Romuald; sermoen 8-9-27; Brief over het eremitisch leven; opuscula 11-12-36; hymne over de glorie van het paradijs; brief aan zijn zusters Rodelinda en Sufficia, 100p.
P Het leven van Paus Leo IX; Ruotger, Het leven van aartsbisschop Bruno van Keulen, 74p.
Q Odo van Cluny, Leven van Gerald van Aurillac, 66p.
R Intocht van S. Wandregisil, Ansbert en Vulfram op de Blandijnberg in 944. (Adhemar van Chabannes). Leven van s. Martialis, Letald van Micy, Within opgeslokt door een walvis. 71p.
S Uit de geschriften van Odorannus van Sens, 47p.
T Johannes van Sint-Arnulf, Leven van Johannes van Gorze, 67p.
U Stefaan van Muret, Onderrichtingen, 75p.
V Eadmer, Leven van de H. Anselmus van Kantelberg, 70 p.
W Teksten uit Gorze: Leven van Chrodegang + Wonderen van Sint-Gorgonius, 63p.
X Teksten uit Reichenau II: Berno, Leven van Ulrich; Bertold, Leven van Herman de Lamme; Herman de Lamme, Sequenties + Over de 8 hoofdondeugden, 57p.
Y Uit de geschriften van Petrus Damiani II: Brief VI,12 + opusc. XV: constituties + opus. LI: Heremitisch leven en deugdelijke heremieten. 66p.
Z

Gilbertus Crispinus, Gesprek tussen een jood en een christen; Dispuut tussen een christen en een heiden;
Over het monnikendom;  Leven van abt Herluinus, 86p.


Wie geïnteresseerd is, wende zich tot :

D. Roger De Coster, Abdij der Benedictijnen
Vlasmarkt 23, B-9200 Dendermonde
of email : abtroger@abdijdendermonde.be 
 

 

Designed and hosted by Orion Productions