Home

Abdij

Religieus CentrumKaarten op weg
van Aswoensdag naar PasenKaarten op weg van Aswoensdag naar Pasen :
doorheen boete, bezinning, gebed naar Verrijzenis !
Deze zijn te koop in ons Liturgisch Centrum.